Provozní řád

Primárním dokumentem, definujícím pravidla fungování klubu, jsou Stanovy.
Tento provozní řád ke stanovám doplňuje podrobnější informace.

Činnost klubu

 • V klubu si všichni Tykáme.

 • Ve vzájemné komunikaci preferujeme otevřenost a slušnost.

 • Scházíme se každé 4 týdny mimo letních prázdnin, vždy v úterý

 • Smyslem činnosti je poskytnout tvůrčí a přátelské prostředí členům, bez ohledu na to jaký fotografický žánr preferují a jak velcí (či malí) jsou "profíci".

 • Fotoklub není školícím střediskem, ale snažíme se do programu zařazovat (aktivitou jednotlivých členů) různá témata, která nás posouvají vpřed.

 • Společné výstavy se řídí heslem "raději kvalita než kvantita". Obvyklá frekvence klubových výstav je cca 1x ročně, podle možností a příležitostí pak fotografie, které již byly pro nějaký účel vytištěny, prezentujeme i na dalších místech.

Zapojení člena do činnosti klubu

 • Aktivní zapojení člena do akcí pořádaných fotoklubem je jeho právem i povinností.

 • Nejde o účast vždy a všude, ale o přiměřené zapojení do výstav, fotomap, soutěží, společného focení, tisku fotografií ... a do pravidelného setkávání na klubových schůzkách.

 • Každý člen má na www.fotoklubvysocina.cz svůj profil, profilovou fotografii, informace o své osobě jakožto fotografovi, s odkazy na jeho osobní stránky, internetové galerie ...

 • Každý člen se podílí na prezentaci fotoklubu mj. tím, že dobrovolně vkládá (pod svým jménem) své fotografie do fotogalerií na stránkách www.fotoklubvysocina.cz.
  Počet fotografií i galerií není ničím omezen (jen doporučená velikost fotografie pro umístění na stránky klubu je do 10 Mb)

Publikování fotografií v galerii fotoklubu

Fotografie, které chce člen publikovat v rámci galerií fotoklubu, pošle přes www.uschovna.cz na adresu fotoklub.vysocina@gmail.com, taktéž i vše co chce na svém profilu sdělit.

Vyhrazujeme si právo nezveřejnit obsahově i nekvalitně provedené fotografie.

Členské příspěvky

Vstupní členský příspěvek - 1000 Kč jednorázově při vstupu, převodem na bank.účet klubu.

Roční členský příspěvek - 1200 Kč ( 12 * 100 Kč/měsíc )
Lze jej zaplatit jednorázově na celý rok, nebo každý měsíc, v každém případě převodem na bankovní účet klubu.

Kontaktní informace pro veřejnost

Pro veřejnost slouží email schránka fotoklub.vysocina@gmail.com, uvedená v kontaktních informacích na webových stránkách, na informačních materiálech apod.

Vše, co do této schránky dojde, se automaticky přeposílá členům výboru a ujme se toho ten, komu daná věc přísluší. Při pochybnostech je to předseda, který buď sám věc řeší, nebo někomu deleguje.

(Ne)zveřejnění telefonní kontaktů jednotlivých členů výboru závisí na každém jednom, zda to chce učinit.

Veřejná e-prezentace fotoklubu a členů

Veřejná e-prezentace fotoklubu se realizuje především na

- www.fotoklubvysocina.cz
- www.facebook.com/fotoklubvysocina

Prezentují se zde především

 • informace o klubových akcích ( plánovaných i realizovaných )

 • vybrané snímky členů klubu

 • informace o akcích členů, týkajících se fotografování (výstavy, přednášky,...)

Nechceme se prezentovat na spoustě dalších možných portálů a galerií, nelze to kapacitně obsáhnout v dostatečné kvalitě a aktuálnosti. Raději méně, ale kvalitně.