Vznik klubu, 2017

Fotoklub Vysočina vznikl v roce 2017 z iniciativy Pavla Juráčka

Pavel okolo sebe shromáždil něco přes 20 fotografů ze Žďáru a okolí, s vizí společného sdílený fotografického hobby, bez ohledu na zaměření a míru zkušeností jednotlivých členů.

Do činnosti se zapojil také Pavel Černý, který nabídl zázemí (nejen) pro klubové schůzky v zasedačce své firmy. V těchto prostorách se setkáváme dosud, výhodou je klid (proti scházení v nějaké restauraci), technické zázemí, internet, možnost promítání ...

Až do roku 2022 fungoval klub neformálně, bez „právní identity“, jako „parta kamarádů“. Někteří původní členové odešli, většinou pro nedostatek času. Někteří další přišli.

Uskutečnilo se několik výstav, společná focení, pravidelné schůzky 1x měsíčně. V době covidu se komunikace omezila na elektronickou formu, jakmile to bylo možné, pokračovali jsme ve „skutečném“ scházení.

Vznik spolku, 2022

V roce 2022 dozrála situace ke změně statusu, k založení oficiálního spolku s právní identitou.
15. listopadu 2022 proběhla ustavující schůze spolku Fotoklub Vysočina, z. s., ten byl následně řádně zaregistrován do spolkového rejstříku. Zakládajících členů je 14.

Scházíme se stále "u pana domácího" Pavla Černého, pracovní schůzky se konají pravidelně každý čtvrtý týden. Předsedou výboru je Pavel Juráček, došlo ale k jasnější dělbě práce, o kterou se dělí 4 členové výboru spolku.

Účastníme se fotografických soutěží českých a slovenských fotoklubů, uvnitř klubu pořádáme 4x ročně interní fotosoutěž.

Za dobu existence klubu jsme uspořádali několik výstav, některé se daří prezentovat opakovaně v různých místech.

Nejsme uzavřený „spolek vyvolených“, rádi mezi sebou přivítáme nové členy.

Dobré světlo