Otázky a odpovědi k provozním a organizačním záležitostem

Stanovy spolku - kde je najdu ?

Najdeš je na klubovém Google Disku nebo na tomto webu na stránce Stanovy Fotoklubu.

Zapojení člena do činnosti klubu - kudy na to ?

Aktivní zapojení člena do akcí pořádaných fotoklubem je jeho právem i povinností.

Nejde o účast vždy a všude, ale o přiměřené zapojení do výstav, fotomap, soutěží, společného focení, tisku fotografií ... a do pravidelného setkávání na klubových schůzkách.

Každý člen má na https://www.fotoklubvysocina.cz/clenove/ svůj profil, profilovou fotografii, informace o své osobě jakožto fotografovi, s odkazy na jeho osobní stránky, internetové galerie ...

Každý člen se podílí na prezentaci fotoklubu mj. tím, že dobrovolně vkládá (pod svým jménem) své fotografie do klubové fotogalerie.

Počet fotografií i galerií není ničím omezen (jen doporučená velikost fotografie pro umístění na stránky klubu je do 10 Mb)

Interní oficiální e-komunikace probíhá kde a jak ?

Platforma

Základní platformou jsou Google služby nad účtem fotoklub.vysocina@gmail.com, jde především o

 • sdílení kalendářů (GoogleKalendář)
 • automatické přeposílání emailů (GMail)
 • sdílení souborů (GoogleDisk)
 • formuláře (GoogleForms)
 • sdílená alba s fotkami z akcí (GoogleFotky)

Součástí evidence členů je u každého člena

 • jeho "běžná" emailová adresa pro doručování emailů
 • adresa jeho google-účtu (což může být totéž, pokud pro běžnou komunikaci používá gmail)

Doporučujeme členům, kteří nepoužívají google účet pro běžné mailování, aby si nastavili automatické přeposílání emailů, které jim na Google mohou dojít, do svě "běžné schránky".

Jinak se snadno stane, že jim unikne třeba informace o změně termínu akce …

Zasílání oficiálních sdělení

Termíny schůzí, výzvy k aktivitám (poskytnutí fotek pro soutěže či výstavy ….) a další podstatné informace jsou členům sdělovány emailem na "běžnou email adresu", kterou pro tento účel nahlásili do evidence členů.

Pro usnadnění této komunikace existuje "společná interní adresa", zasláním emailu na tuto adresu dojde k automatickému rozeslání na "běžné email adresy" všem aktuálním členům. Využívají to členové výboru při organizování akcí a aktivit, ale může to použít kdokoliv z členů, pokud chce všem členům sdělit něco opravdu podstatného (pro tlachání je určen FB).

Interní neoficiální e-komunikace probíhá kde a jak ?

Prostorem pro neoficiální (interní) diskuse je uzavřená Facebook skupina https://www.facebook.com/groups/145007196131743

Co se zde upeče, to zde také zůstane :

 • Každý člen zde může například požádat o hodnocení nějakého snímku a očekávat slušnou konstruktivní kritiku, pochvaly, názory …

 • Mohou se zde odehrávat libovolné diskuse na téma, které někdo z členů nadhodí.

 • atd.

 • NENÍ to určeno pro pozvánky na akce ani pro oficiální sdělení, nevytvářejí se zde události (k tomu je Google kalendář), nekomunikuje se zde o účasti/neúčasti na akcích …

Veřejná prezentace fotoklubu a členů v e-prostoru - kde a jak?

Veřejná e-prezentace fotoklubu se realizuje především na

Prezentují se zde především

 • informace o klubových akcích ( plánovaných i realizovaných )
 • vybrané snímky členů klubu (galerie Zonerama, prokliky z profilů členů)
 • informace o akcích členů, týkajících se fotografování (výstavy, přednášky,...), reportážní fotky jsou na GoogleFotky v rámci klubového účtu, proklik z www nebo FB

Nechceme se prezentovat na spoustě dalších možných portálů a galerií, nelze to kapacitně obsáhnout v dostatečné kvalitě a aktuálnosti. Raději méně, ale kvalitně.

Pro www stránky platí

 • jsou na platformě webnode, včetně správy domény
 • struktura menu je víceméně neměnná
 • obsah tvořen prostřednictvím článků, publikovaných v jednotlivých sekcích, bez rizika nechtěného zásahu do existujících dat
 • výstavy jsou jedna sekce (co, kdo, jak), vernisáže jiná sekce (akce,reportáž)
 • autorské výstavy - v profilech jednotlivých členů

Publikování fotografií člena v galerii fotoklubu - kde a jak?

Fotografie, které chce člen publikovat v rámci galerií fotoklubu (zonerama), pošle přes www.uschovna.cz na adresu fotoklub.vysocina@gmail.com, taktéž i vše co chce na svém profilu sdělit. Výbor klubu si vyhrazuje právo nezveřejnit obsahově i nekvalitně provedené fotografie.

Interní fotosoutěž - jak to funguje ?

 • buď na schůzce, kde se rozhoduje o novém tématu, ať ho můžeš ovlivnit
 • uchop zvolené téma jak nejlépe umíš a foť, foť, foť, …
 • odešli včas e-mailem referentovi daného kola jeden svůj snímek na dané téma
 • s uvedením názvu snímku
 • v barevném prostoru SRGB
 • ve formátu JPG
 • zbavený EXIF informací
 • delší strana 2048 bodů
 • před schůzkou kdy bude hlasování se podívej na galerii soutěžních snímků na této stránce a předem si rozmysli jak budeš hlasovat
 • přijď na schůzku kde se hlasuje a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí hlasuj

Vše další (včetně odkazu na podrobná pravidla) je na stránce Aktuální kolo interní fotosoutěže.

Členské příspěvky se platí kdy a jak ?

Výška členských příspěvků je každý rok určena hlasováním členské schůze, pro rok 2024 je to 150 Kč/měsíc.

Platbu proveď až po obdržení platebního dokladu pro daná rok, přijde Ti emailem od hospodáře.

Platbu prosím proveď bezhotovostně na účet fotoklubu

 • buďto najednou (můžeš použít QR kód),
 • nebo po měsících (v tom případě si k tomu zřiď trvalý příkaz)

V každém případě uveď správně variabilní symbol, který je nutný pro automatické párování plateb v účetnictví klubu

 • pro jednorázovou platbu je to VS uvedný v pravém horním rohu
 • pro postupné platby (trvalý příkaz) použij "trvalý VS" uvedený v řádku pod rámečkem (záhlaví)

QR kód pro platbu je uvedený v pravém horním rohu.

Pokud jsi to ještě nikdy nezkusil a přitom máš v mobilu bankovní aplikaci pro platby, tak to zkus, je to rychlé a bezpečné, neuděláš chybu při opisování údajů.

Předání podkladů pro článek o akci mám provést jak ?

Uspořádal jsi nějakou klubovou akci vyhlášenou pro všechny členy?
Podnikl jsi sám nebo s někým z klubu nějakou „fotoakci“, která stojí za prezentaci?

V tom případě je nanejvýš žádoucí, aby informace nezapadla bez povšimnutí, ale aby se objevila na klubových stránkách v sekci Aktivity / Akce ostatní.

Správce webu informace velmi rád zpracuje, ale Ty mu je musíš dodat:

Emailem pošli na adresu fotoklub.vysocina@gmail.com tyto podklady :

 • textový popis (přímo v tělu emailu)

 • pár fotografií v malém (webovém) rozlišení jako příloha emailu

 • případná odkazy na galerii s více fotkami nebo další zdroje informací, souvisejících s akcí (v textu emailu)

Své google jméno a heslo mohu zjistit kde a jak ?

 • Goggle jméno
  Na telefonu je potřeba vstoupit do nastavení (obvykle ozubené kolečko vpravo nahoře v notifikační liště), tam najít sekci "Účty", jeden z nich je "Google účet" a je tam vidět email adresa představující přihlašovací jméno.
 • Heslo
  Pokud ho dotyčný nezná, protože ho kdysi zadal a nikde nezaznamenal, lze se k němu dostat, když má člověk v ruce ten "živý a přihlášený telefon" a zároveň sedí u PC a snaží se na to jméno přihlásit.

Je to dost blbovzdorné a člověku to napovídá co má dělat. Pokud to dotyčný přesto nezvládá, ať požádá o pomoc někoho, kdo má k těmhle hračkám blíž.

Sdílený Google kalendář - kde je a jak funguje ?

Obsah kalendáře

V rámci google účtu fotoklub.vysocina@gmail.com existuje kalendář, v němž jsou zaznamenané veškeré klubové akce, pravidelné i nepravidelné, jednorázové i opakované.

Každá kalendářová událost obsahuje

 • název, datum a časový úsek od-do
 • místo konání (přesná adresa, případně odkaz na bod do mapy)
 • organizační pokyny
 • buďto přímo textem v komentáři
 • nebo odkazem na dokument nebo složku s dokumenty na sdíleném disku

Když se daná akce blíží (cca 1-2 týdny před akci), zašle správce kalendáře všem členům pozvánku (nastaví je jmenovitě u události jako pozvané).

Jak mohou využít členové

Všem aktuálním členům klubu je nastaveno sdílení tohoto kalendáře, přes jejich google účet, který oznámili pro účel evidence členů. Díky tomu si každý může integrovat tento kalendář do svého e-kalendáře a vidí klubové akce. Pokud mu nějak vizuálně překáží, může kdykoliv zobrazení vypnout/zapnout.

Při příjmu pozvánky na konkrétní akci (email s informacemi o události a volbami pro potvrzení účasti "přijdu/nepřijdu/…") lze událost vložit do vlastního kalendáře, zde jí příjemce může i modifikovat, změny ale budou pouze v jeho kalendáři.

Odpovědnost za obsah

Za správné a úplné informace u každé události odpovídá ten, kdo má danou událost na starosti (vedoucí akce). Správce kalendáře událost v kalendáři vytvoří a nastaví oprávnění plné editace pro vedoucího akce. Dál už je to na něm.

Oznámení (ne)účasti

Každý člen by měl hned při příjmu pozvánky potvrdit svojí předpokládanou (ne)účast kliknutím na jednu z voleb Ano / Ne / Možná. Když se situace do doby akce změní, lze kdykoliv později jedním klikem na tlačítka u události nastavit jiné vyjádření, také lze připsat komentář.

Toto je jediný a správný způsob a kdo to ignoruje a neklikne ani na "Možná" (=nevím), chová se nekolegiálně k ostatním členům a organizátorů.

Sdílené dokumenty - kde jsou a jak fungují ?

Obsah dokumentových složek

V rámci google účtu fotoklub.vysocina@gmail.com je využita služba Disk Google, zde je veškerá klubová dokumentace v elektronické podobě.

Jak mohou využít členové

Všem aktuálním členům klubu je nastaveno pasivní sdílení (pouze čtení) složky "Členská sekce".

Díky tomu každý má každý člen přístup ke klubovým dokumentům ve svém Disku Google, v sekci "Sdíleno se mnou". Pro lepší orientaci je vhodné vytvořit si ve své struktuře složek složku "Fotoklub Vysočina" a do ní vložit zástupce sdílených složek. Jsou pak vždy na stejném místě, zatímco v sekci "sdíleno se mnou" se mohou časem upozadit za další, nové, záznamy o sdílení.

Odpovědnost za obsah

Za správné a úplné informace odpovídají členové výboru a organizátoři jednotlivých akcí a aktivit.