Pravidla klubové fotosoutěže
infoso

Cílem interní fotosoutěže je neustálé zlepšování jednotlivých členů v pořizování fotografií a jejich následných úpravách, hledání nových, neotřelých pohledů a kompozic, zamýšlení se nad fotografovaným tématem a posouváním hranic osobních i technických.

Základní principy

 • anonymita – volba soutěžních témat i hodnocení soutěžních fotografií bude probíhat zcela anonymně (anonymita tvůrců i hodnotitelů)

 • různorodost – každé téma bude jedinečné a umožní mnoho úhlů pohledu na jeho zpracování

 • pravidelnost – v průběhu roku proběhnou 4 kola interní soutěže

 • předvídatelnost – soutěž se řídí jednoznačnými pravidly popsanými v tomto dokumentu a publikovanými na www.

Informační prostor

Pravidla účasti

 • Účast v této soutěži je pro členy fotoklubu povinná

 • Pokud člen vynechá soutěžní kolo (nedodá soutěžní snímek), zaplatí mimořádný členský příspěvek 100,- Kč nebo zorganizuje společné focení pro ostatní členy fotoklubu.

 • Každý člen má právo a povinnost hlasovat v každém kole soutěže,
  pokud je přítomen na "hlasovací schůzce"

Odpovědné osoby (realizátoři)

 • Celkovou odpovědnost za realizaci soutěží má člen výboru "Manažer pro organizaci fotosoutěží", aktuálně Michal Zástěra. Nedopustí aby to spalo, zajišťuje aby byly splněny všechny potřebné předpoklady.

 • Pro každé kolo "Manažer fotosoutěží" (po dohodě s dotyčným) určí realizátora daného kola, který nebude v tom hlasovat, ale provede sběr soutěžních fotek a jejich přípravu k hlasování. K tomu mu "Manažer fotosoutěží" poskytne potřebnou součinnost.

 • Určení realizátora nadcházejícího kola proběhne na schůzce, kde bylo uzavřeno minulé kolo a kde bylo také zvoleno nové téma, tyto údaje budou okamžitě publikované na webu.

Termíny

 • Soutěž se koná čtyřikrát ročně, aktuální téma a termín budou na webu.

 • Vyhodnocení (hlasování) probíhá vždy na poslední pracovní schůzce kvartálu tedy v březnu, červnu, září a prosinci.

Shromažďování možných témat

 • Každý člen klubu může navrhnout téma "do zásobníku"

 • Návrh sdělí manažerovi fotosoutěží a ten jej ihned zaznamená do tabulky

 • Tabulka je zdrojem témat pro budoucí výběr hlasováním, zároveň zde jsou odděleně evidována témata, která již byla využita (zodpovídá manažer fotosoutěží)

Výběr fotografovaných témat

 • Proběhne formou anonymního hlasování na schůzce, kde bylo vyhodnoceno minulé kolo.

 • Nejprve dojde k výběru několika témat z celého zásobníku tak, že každý člen anonymně určí jedno téma (celkem půjde do dalšího kola max. tolik témat, kolik je přítomných členů)

 • Z množiny takto vybraných témat se anonymně hlasuje, přitom každý člen dostane lístek a na ten napíše tři čísla z množiny předvybraných témat.

 • V případě že není jednoznačné vítězné téma, hlasuje se už pouze mezi těmi tématy, která dostala nejvyšší (a shodný) počet hlasů, každý už dává hlas pouze jednomu tématu.

Soutěžní snímky

 • Soutěžní snímek by neměl být „z archivu“, autor by jej měl cíleně vyfotografovat právě pro příslušné kolo fotosoutěže.

 • Nejpozději v termínu vyhlášeném pro dané kolo odevzdá soutěžící jeden snímek v elektronické podobě, v barevném prostoru sRGB, ve formát JPG, zbavený EXIF informací (doporučené rozlišení je 2048 pixelů na delší straně).

 • Snímek soutěžící zašle emailem realizátorovi daného kola, povinně uvede název snímku

 • Realizátor daného kola

  • ověří, že EXIF snímku neobsahuje žádné informace, podle kterých by bylo možné identifikovat autora

  • Pojmenuje snímek RRRR-Qx-NN, kde x je číslo čtvrtletí v daném roce a NN je číslo od 1 do počtu členů klubu (náhodné), pod kterým si snímek eviduje v neveřejné pracovní tabulce (u realizátora); tento snímek bude k dispozici na webové stránce pro hlasování

  • vytvoří kopii tohoto snímku do neveřejné složky (u sebe na PC, flash paměti, …) a do jména doplní jméno autora a název snímku:
   RRRR-Qx-NN-Jméno-Autora_Název-snímku
   Složka s takto pojmenovanými snímky bude po hlasování "odtajněna" a publikována

 • Snímky budou v "anonymizované podobě" k dispozici na neveřejné stránce klubového webu nejpozději 3 dny před termínem hlasování, aby se členové mohli se soutěžními snímky seznámit ještě před vlastním hlasováním (realizátor kola publikuje všechny snímky najednou až po uzavření termínu pro odevzdání snímků).

Hlasování

 • Na poslední pracovní schůzce kvartálu (tj. v termínu uvedeném v propozicích daného kola) proběhne anonymní hlasování
 • Hlasují právě a pouze přítomní členové kromě realizátora daného kola
 • Každý hlasující dostane vytištěný hlasovací lístek s uvedením názvů soutěžních snímků a s polem pro uvedení bodů
 • Snímky se promítají na plátno a hlasující přitom vyplňují hodnocení, tj. počet bodů v rozsah 1-10, stejně jako při hodnocení fotografií v MOV
 • Hlasovací lístky vhodí hlasující do urny
 • Realizátor kola po vhození všech lístků do urny tuto vybere, lístky očísluje, z lístků zapíše společně s druhým členem klubu pořadí do tabulky určené k tomu účelu.
 • Realizátor kola z vyplněné tabulky provede export do formátu PDF a výsledek uloží do sdílené Google složky určené pro dané kolo soutěže.

Zveřejnění a publikování výsledků, diskuse

 • Vyhlášení výsledků soutěže, tj. pořadí všech soutěžních fotografií proběhne bezprostředně po hlasování na schůzce

 • Zároveň s vyhlášením výsledků proběhne "odtajnění" autorů soutěžních fotografií a diskuse o fotografiích

 • Všechny snímky budou následně v odtajněné podobě uloženy na sdíleném disku v příslušné složce

 • Všechny fotografie budou publikovány na klubovém webu s uvedením pořadí.


Pravidla byla diskutována na schůzce klubu 13.2.2024