Za kvetoucími madloni a konikleci

18.03.2022

Tři členové klubu se vydali na jednodenní jarní fotovýlet, jehož hlavním a prvním zastavením byl mandloňový sad u Hustopečí.

Následovala procházka poblíž Klentnice na Pálavě, cestou zpět zastávka v Dolních Kounicích a závěr při zapadajícím slunci v přírodní památce Kobylinec, focení konikleců.