Vojtěch Zikmund - výstava fotografií

25.03.2024

 Již před delší dobou mě oslovil evangelický sbor v Praze 6 Střešovice abych v jejich prostorách uspořádal výstavu mých fotografií. Jde o velice vkusný kostel postavený ve funkcionalistickém stylu a výstavy tam mají dlouhou tradici. Letos jsme se konečně dohodli na termínu.

Samotné výstavě předcházely e-maily, ve kterých jsme si ujasňovala podobu budoucí výstavy. Požádali mě, abych výstavu pojal jako průřez mou fotografickou tvorbou. Proto tam lze vidět ranné fotografie z mého vcházení do krajiny, fotografická reportáž z prohlídky funkcionalistické Rothmayerovy vily v Praze, také mé poslední fotografické imaginace z hladiny novoměstských rybníků a jiné….

 Výstava měla důstojné zahájení v neděli 10. března 2024. Promluvil tam místní výtvarník Krišan Petrescu, což bylo pro mě samotného velice objevné, protože se na mé fotografie díval pohledem výtvarníka a dokázal se tak na mé fotografie dívat z jiného úhlu. Nacházel v nich mnohé detaily, které já sám tolik nevnímal nebo jsem je viděl jinak.

Výstava není veliká, ale každou podobnou výstavou se autor posouvá. Ať skrze kladné, ale třeba i negativní ohlasy. Je třeba se je naučit poslouchat a brát si z nich to podstatné. A také skrze své kritické vnímání vlastních fotografií při jejich výběru pro výstavu.

Zahájení výstavy navštívila i má spolužačka ze Základní školy, která žije v Praze a poslala mi několik fotografií z vernisáže, tak se o ně s vámi podělím.  

 Vojta Zikmund, březen 2024