TaMapO 2022

31.12.2022

Počet zúčastněných fotoklubů: 17
Jako fotoklub jsme se umístili na 14. místě

Za náš fotoklub se do 20. místa umístili

  • na 17. místě Vladimír Kunc - Kronikář
  • na 19. místě Bohumír Beneš - Jemné tóny podzimní