TaMapO 2021

31.12.2021

Počet zúčastněných fotoklubů: 18
Jako fotoklub jsme se umístili na 6. místě

Za náš fotoklub se do 20. místa umístili:

  • na 3. místě Vladimír Kunc - Krajina po člověku
  • na 11. místě Pavel Juráček - Mít tak na růžích ustláno
  • na 20. místě Bohumír Beneš - Koridor