Noc odchází a svítá den, výstava Vojtěcha Zikmunda

10.09.2023

Vernisáž výstavy fotografií „Noc odchází a svítá den“ se konala v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě v neděli 10. září 2023 v 6:24.

Stanovený čas byl totožný s časem východu slunce v daný den. Přesně v určený čas zahájilo vernisáž zakokrhání kohouta. Jelikož jsme již nestihli vycvičit živého, zakokrhal aspoň virtuální. To byl signál pro hudebníka Jiřího Hradila aby zahájil svou improvizaci na varhany. Již během poslechu varhan se vnitřní stěny kostela začaly prosvětlovat prvními paprsky. Po varhanní improvizaci si vzal slovo absolvent novoměstského gymnázia a dramatického oboru na místní ZUŠ, nyní divadelní režisér Jan Jirků. Pro tuto příležitost napsal povídku o setkání se šakalem. Třikrát mě provázel při fotografování krajiny za východu slunce, a tak poznal, co takové fotografování obnáší. Že nejde jen o cvakání závěrky, ale i o hledání záběru a především o vnitřním stavu duše. 

Po ukončení programu jsem i já osobně hosty přivítal, sdělil pár mých dojmů z ranního fotografování i s vernisáže samotné a pozval jsem všechny na malou dobrou snídani. Káva, koláčky, bábovka… Naštěstí se přihlásil pan Dr. Peňáz s poznámkou, zda by si také vystavené fotografie mohli prohlédnout. Tak zachránil situaci a mohlo dojít k prohlídce.

Nápad uspořádat vernisáž v tak časnou hodinu se mi zpočátku jevil jako odvážný, ale věřil jsem, že to zájemci přijmou a pochopí. A podle počtu přítomných se mi to potvrdilo. Měl jsem z průběhu vernisáže velkou radost.

Fotografie mi tiskli v Horácké tiskárně a ve Fotoateliéru Čadková. Mladý Michal je velice šikovný.

Vojtěch Zikmund